What we do

Produkcja Miodów

Produkcja Miodów

Jako profesjonalni pszczelarze dużym doświadczeniem dbamy o Gospodarstwo Pszczelarskie i monitorujemy wszystkie procesy, aby zebrać miód na...

Rodziny Pszczele

Rodziny Pszczele

W Naszych Pasiekach tworzymy Nowe Pokolenia Rodzin Pszczelich – Odkłady Pszczele.

Produkty Pszczele

Produkty Pszczele

Produkujemy węzę pszczelą, pierzgę, pyłek oraz wiele innych produktów pszczelich !

Learn about Honey

Zapylanie

Proces dokonujący się w kwiatach roślin nasiennych, polegający na przeniesieniu pyłku i jego rozwoju zakończonym zapłodnieniem komórki jajowej.

Nowe Rodziny Pszczele

Odkładem pszczelim nazywamy kilka plastrów z czerwiem i pokarmem wraz z obsiadającymi je pszczołami, pobranych z jednej lub kilku rodzin i...

Nektar

Nectar is a sugar-rich liquid produced by plants in glands called nectaries.

Ramki Pszczele

Zadaniem ramek jest utrzymywanie stabilności plastrów budowanych przez pszczoły.

Flowers

Organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania

Pszczoły

Pszczoła miodna to jeden z najważniejszych owadów w Polsce i na świecie.

Learn about Honey

Agata Tekieli
Agata Tekieli
professional beekeeper
Bogdan Tekieli
Bogdan Tekieli
chief beekeeper
Lauren Smith
Lauren Smith
professional beekeeper
Client 6
Client 5
Client 4
Client 3
Client 2
Client 1