Gospodarstwo Pasieczne (Pasieka Pszczela w Sance) - Pszczelnik.PL

BLOGPrzewodność miodu – czym jest?

Przewodność miodu – czym jest?

Kupując miód zwykle opieramy się na naszej ocenie organoleptycznej – patrzymy na barwę, zapach, konsystencję i oczywiście na smak. Często jest to wystarczające, ale zdarza się, że mamy wątpliwości lub po prostu chcemy mieć więcej informacji o produkcie. Pomagają nam nasze miodowe podróże, podczas których poznajemy teren, na jakim działa pasieka. Zdarza się, że przed zakupem lub wyrywkowo wysyłamy próbki na badania do laboratorium. Jednym z badań, które zlecamy jest badanie przewodności właściwej miodu.Co nam mówi jego wynik? Przeczytacie poniżej.

Jak rozpoznać miód odmianowy?

Trochę miodów już jedliśmy, pewnie Wy także. Każdy pszczelarz ma swoją koncepcję prowadzenia pasieki i zdanie na temat miodu. Wielu z nich ma także lepsze lub gorsze wykształcenie i doświadczenie pszczelarskie. Często z pokolenia na pokolenie przekazywane są pewne wyznaczniki dotyczące miodów odmianowych, zwłaszcza tam, gdzie tej wiedzy teoretycznej jest mniej niż doświadczenia. Przykładowo – w konkretnym rejonie pozyskiwany jest miód faceliowy, który ma zielonkawy odcień. W innym rejonie kolor miodu faceliowego jest bardziej żółty niż zielonkawy. Słyszymy wtedy, że ten jasnożółty nie jest miodem faceliowym, mimo że w badaniach wychodzi prawie 90 % pyłków facelii, smakuje jak miód faceliowy, a w literaturze przyjmuje się, że jest to miód jasny, o żółtawym, a niekiedy zielonkawym odcieniu. W tym przypadku ktoś ocenia na podstawie swojego doświadczenia i trudno z nim dyskutować.

My podchodzimy do wszystkiego z pokorą, świadomi swojej niewiedzy, otwarci na wiedzę innych. Uczymy się, pytamy mądrzejszych, bardziej doświadczonych, specjalistów. To nie dotyczy tylko miodów, ale przydaje się ogólnie w życiu. Coś nam nie pasuje, chcemy coś sprawdzić i upewnić się to korzystamy z laboratorium. Możemy tam sprawdzić zasadnicze parametry jakościowe dotyczące pochodzenia i wartości miodu. Są one szczegółowo sprecyzowane w Polskiej Normie /PN-88/A-77626/ oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3.10.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. Nie są to tanie badania i trzeba trochę czekać na ich wyniki.

Przewodność właściwa miodu

Prawo definiuje przewodność elektryczną właściwą miodu jako przewodność 1 ml 20 % (m/m) roztworu miodu w przeliczeniu na suchą masę, w temperaturze 20 °C. Wynik podaje się w milisimensach na centymetr (mS x cm-1). Badanie miodu polega na pomiarze oporu elektrycznego za pomocą naczynka konduktometrycznego, roztworu zawierającego 20 g miodu w przeliczeniu na suchą masę, w 100 ml wody destylowanej. Przebieg badania opisany jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu (Dz.U.2009.17.94). Tam Was odsyłamy, jeśli chcecie wiedzieć jeszcze więcej ?

Po co badać przewodność właściwą miodu?

Dzięki obecności jonów w miodach przewodzą one prąd elektryczny (za E. Majewska, Wykorzystanie konduktometrii do określania zawartości składników mineralnych w miodzie, Żywność 3 (20), Supl., 1999). Wyższa zawartość związków mineralnych w roztworze wodnym zwiększa przewodność elektryczną, a badanie przewodności elektrycznej roztworu miodu pozwala odróżnić miody nektarowe i spadziowe. Przyjmuje się, że miód nektarowy powinien mieć przewodność nie większą niż 0,8 mS/cm, a miody spadziowe, kasztanowe i ich mieszanki nie mniejszą niż 0,8 mS/cm. Co ważne, nie określa się przewodności właściwej dla miodu pochodzącego z drzewa truskawkowego, wrzośca, eukaliptusa, lipy, wrzosu pospolitego, leptospermum, drzewa herbacianego. Wartości poniżej 0,1 mS/cm mogą oznaczać zafałszowanie miodu inwertem.

Badanie przewodności jest szczególnie istotne w przypadku miodów spadziowych, bo decyduje o przynależności miodu do tej odmiany. Miody nektarowo-spadziowe powinny mieć przewodność nie niższą niż 0,6 mS/cm, ze spadzi liściastej nie niższą niż 0,8 mS/cm, a ze spadzi iglastej nie niższą niż 0,95 mS/cm (za J. Marcinkowski, Jak prawidłowo prowadzić pasiekę, 2005).

W poprzedni sezonie badaliśmy dwa miody na przewodność i zawartość cukrów. Jak wyglądają wyniki możecie sprawdzić na zdjęciach poniżej.

Pamiętajmy, że każdy miód, który jest otrzymywany zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki pszczelarskiej praktycznie zawsze posiada dobrą jakość. Ma swoje cechy właściwe i bogaty skład chemiczny. Jest to produkt aktywny biologicznie i ma cenne właściwości odżywcze i terapeutyczne (za E.Majewska, B.Drużyńska, D.Derewiaka, M.Ciecierska, R. Wołosiak, Fizykochemiczne wyróżniki jakości wybranych miodów nektarowych, Bromat. Chem. Toksykol. – XLVIII, 2015, 3, str. 440 – 444).

Leave a comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *