Odkładem pszczelim nazywamy kilka plastrów z czerwiem i pokarmem wraz z obsiadającymi je pszczołami, pobranych z jednej lub kilku rodzin i osadzonych w nowym ulu. Rodzina, z której zabraliśmy ramki wraz z pszczołami w celu stworzenia odkładu nazywa się rodziną macierzystą (macierzakiem). Odkład, który został stworzony poprzez pobranie plastrów z kilku rodzin (np. po 1 ramce z 5 rodzin) nazywa się składańcem. Struktura prawidłowo wykonanego odkładu to: 3 ramki z czerwiem krytym oraz 2 ramki osłonowe z pokarmem (zarówno miodem i pierzgą). Oczywiście można tworzyć również odkłady silniejsze